Verenigingshistorie

Een aantal historische documenten van LTV de Beek zijn door de scanner gehaald. Leuk om nog eens terug te lezen hoe het vroeger ging. Onder de documenten de uitgeschreven historie van de vereniging met alle hoogte- en dieptepunten.
 

1e clubblad 1976
2e clubblad 1976
3e clubblad 1976
Clubblad 1977 (de 7 geboden)
Handleiding KNLTB 1977
Clubblad 1978 (verhaal en uitslag jeugdclubkampioenschappen)
Clubblad 1987 (met tekening bestuur en uitleg techniek)
Clubblad 1996 (de cover)
Clubblad 2001 (25 jarig bestaan)

 

1975: In oktober voerden de initiatiefnemers een gesprek met wethouder Berkelmans. Deze initiatiefnemers waren: Harrie van Groesen, Dick van der Heijden, Frans Pijnenborg en Sjef van Hulten. Na een gesprek met de voorzitter van Thadia bleken er genoeg argumenten om een tweede tennisclub op te richten aan deze kant van de brug.
 

1976: Op 20 februari vindt bij Zus van der Meijden de oprichtingsvergadering plaats. Christel Mols, dochter van Ton, bedenkt een naam voor de club: LTV de Beek. Op 24 juni gaat de gemeenteraad akkoord met de aanleg van het park met vier tennisbanen voor een bedrag van fl. 258.000.-. Op 2 oktober mogen de Beekleden een dagje tennissen op twee banen bij Thadia.
 

1977: Op carnavalsmaandag kopen Dick, Harrie en Sjef voor fl.5000.- bij Heineken onze geweldige oude Beekkeet. Op 2 april wordt het tennisseizoen geopend. Op 5 april start de eerste damesdinsdagmorgen. Er waren 35 dames en de koffie kost 75 cent.
 

1978: De eerste bokkenavond gaat van start. En van 2 tot 9 september wordt het eerste Open D-toernooi georganiseerd.
 

1979: Op 10 mei wordt in een buitengewone ledenvergadering het plan goedgekeurd voor de bouw van een nieuw paviljoen. De vereniging gaat een schuld aan van fl. 143.000.-. In juni gaat de gemeenteraad akkoord met de plannen. Er was in dat jaar een wachtlijst van 150 leden.
 

1980: De firma Valks uit Gemonde start met de bouw van het paviljoen. Op 23 augustus opent burgemeester Mayer het prachtige nieuwe gebouw. Het smeedijzeren embleem wordt aan de muur bevestigd.
 

1981: Het eerste lustrum wordt bij Zus gevierd. Van de leden kreeg de vereniging een geluidsinstallatie.
 

1982: Dit is een rampjaar! Vandalisme steekt de kop op. Het materiaalhok met alle materialen gaat in de vlammen op. De verzekering dekt 80% van de fl.15.000.- schade. Het eerste vakantie-thuisblijvers-feest-tennistoernooi wordt door Karel van de Kamp georganiseerd.
 

1983: De druk om competitie te spelen wordt zo groot, dat besloten wordt de commissie Selectie en Plaatsing in te stellen. De accommodatie wordt uitgebreid met de banen 7 en 8. Op baan 1 en 2 wordt verlichting aangebracht.

1984: Een rustig jaar waarin een parkeerterrein wordt aangelegd.
 

1985: De toernooiagenda wordt uitgebreid met het eerste Open Jeugdtoernooi en met het damesdubbeltoernooi. Na eerder Sjef van Hulten wordt in dit jaar Harrie van Groesen benoemt tot erelid van de vereniging.
 

1986: Op 1 maart worden de eerste Gestelse indoorkampioenschappen gehouden. Het tweede lustrum wordt gevierd in het clubgebouw met een aangebouwde tent. Op 11 en 12 oktober worden de eerste Gestelse kampioenschappen gehouden.
 

1987: Baan 3 en 4 krijgen ook verlichting en een nieuw materiaalhok wordt gebouwd.
 

1988: Tegen het einde van het tennisseizoen worden nog eens twee banen verlicht. Het clubhuis krijgt een facelift en er wordt een nieuw interieur aangeschaft.
 

1989: Met ingang van dit seizoen kan men de bardienst afkopen voor fl.25.-.
Sponsoring doet zijn intrede, zichtdoeken verschijnen op de baan.
 

1990: De laatste twee banen worden van verlichting voorzien. De computerpasjes worden ingevoerd. Een nieuwe activiteit wordt geboren, de husselmixavond. Rein van Zandvoort wordt het derde erelid op de algemene ledenvergadering in december.
 

1991: Het Open Jeugdtoernooi wordt voor de eerste keer samen met Thadia georganiseerd.
 

1992: In plaats van een midzomernachtfeest wordt er een ‘wildwestzomeravondtennisspektakel’ georganiseerd. Er is een groot aantal competitiespelers op zaterdag en dus weinig gelegenheid voor recreanten. Het bestuur besluit toch twee banen open te houden voor de liefhebbers. Rein van Zandvoort en zijn groep hebben voor het laatst het open CD toernooi georganiseerd.
 

1993: De organisatie van het open CD-toernooi staat nu onder leiding van Lies Schellekens. Dit is ook het jaar van de enquetes, nl. een vragenlijst over kunstgras en een over evenementen.
 

1994: De Beek heeft een vrouwelijke voorzitter in de persoon van Marianne van Hulten. Met de gemeente vindt overleg plaats over privatisering. Het Open Jeugdtoernooi wordt voor de 10e keer georganiseerd. Meg Michels wordt benoemd tot lid van verdienste. Ton Huisman wordt het vierde erelid.
 

1995: Ieder seniorlid gaat fl.25.- extra betalen met de inning van de contributie. Als men bardienst heeft gedraaid krijgt men dit bedrag terug. Op 23 januari besluit de ledenvergadering, gehouden bij ’t Smidje voor de aanleg van kunstgras. Op 1 juli worden ze in gebruik genomen en op 26 augustus worden de kunstgrasbanen officieel geopend. De Band zonder Vent reist naar Canada. Na een slopende ziekte overlijdt in juli Meg Michels, de trainster.
 

1996: Ons erelid Harrie van Groesen overlijdt op 25 april. Naast een uitstekende penningmeester was hij ook de bedenker van de jaarlijkse 1-april grappen en leverde hij vele bijdragen aan het clubblad. De Harrie van Groesen trofee wordt jarenlang uitgereikt met het open CD-toernooi.
 

1997: De privatisering is een feit! Naast de vereniging is er nu ook een stichting De Beek. Zij beheert o.a. de gelden van de kunstgrasbanen. De voorzitter van de vereniging is tevens voorzitter van de stichting. Er worden plannen gemaakt voor verbouwing van het clubhuis. Het damesdubbeltoernooi gaat niet door vanwege te weinig belangstelling. Het eerste Groot Gestels Uitwisselingstoernooi. Vijf tennisverenigingen slaan de handen ineen om een tennisspektakel te organiseren. Groot succes!
 

1998: Een werkgroep bekijkt opnieuw de aanpassing van het clubhuis, nadat de eerste plannen te duur zijn gebleken. De hapjescommissie doet van zich spreken bij diverse activiteiten.
 

1999: Een speciale wervingscommissie (Riet van Dijk, Jeanne van Rooij, Gerard Mauriks) heeft de dreigende personele problemen binnen het bestuur opgelost. Het vinden van vrijwilligers voor het bestuur wordt moeilijker. Een nieuwe ‘outfit’ voor het clubblad met een frisse uitstraling. De sponsorcommissie is zeer actief in het werven van nieuwe sponsors (en het behoud van de huidige). Dit levert de vereniging leuke extra inkomsten op (bijna fl. 20.000.-) en ballensponsoring. Nel Hoogenboom overlijdt, lid van het eerste uur en lid van de ‘Band zonder Vent’, een groot gemis.
 

2000: Verbouwing van clubgebouw en overkapping terras. Nu een echte bestuurs- en commissiekamer! Jubileumcommissie is volop aan het denken over de festiviteiten in juni 2001. De vraag om een jeu-de-boules baan wordt nog steeds niet gehonoreerd.
 

2001: Het clubgebouw wordt van binnen grondig gerenoveerd door de eigen leden. LTV De Beek viert haar 25-jarig bestaan op 15-16-17 juni.
Voor de eerste keer het invitatie 40+ toernooi, later beter bekend als ‘Saartjes-toernooi’. Vijf enthousiaste jonge Saartjes verwennen de deelnemers met boerenjongens en advocaatjes.
 

2002: Trimclub De Beek bestaat 25 jaar! Nu al weer sinds enkele jaren aangevuld met Thadia leden. Fit zijn en blijven is het motto! Er wordt aandacht besteed aan een vrijwilligersbeleid. Piet Haverkort en Riet van Dijk gaan een enquete houden.
 

2003: De commissie CAP (Cor, Astrid, Piet) doet aanbevelingen aan het bestuur over de groei van de vereniging, huidig baangebruik en mogelijkheid tot uitbreiding van het tennispark. Voortzetting van het initiatief van vorig jaar om rik- en jokeravonden te organiseren op zaterdagavond. Dit een keer per maand.
 

2004: Het ingezette jeugdbeleid kreeg vorm in samenwerking met onze enthousiaste jeugdcommissie. Er wordt gestart met de aanpak van enkele verbeteringen aan het park. Gedacht wordt aan verwijdering/vervanging van de coniferen. Nieuwe voorzitter Tiny Roy, de eerste voorzitter die niet zelf actief tennist, wel altijd zeer nauw betrokken is geweest bij De Beek door zijn vrouw en kinderen.
 

2005: Een droevig jaar door het overlijden van twee actieve Beekleden, te weten Jan van Boxtel en Pim Janssen, Pim, die tijdens het beoefenen van het tennisspel plotseling overleed. Zo gaandeweg zijn al meerdere Beekleden ons ontvallen: Jose Roy, Ton v.d.Wiel, Beppie van Hoogstraaten.
 

2006: Tot stand komen van een minibaan en warempel zo maar plotseling een jeu-de-boules baan! De minibaan laat nog even op zich wachten doordat het weer tegenwerkte, maar de opening gaat gewoon door! En viering van het 30-jarig bestaan van De Beek!
 

2007-heden: wie schrijft of wie schrijven de historie van deze jaren? Meld je aan via website@ltvdebeek.nl.

Terug naar boven